Comenius

Otthoni munkavégzés szabályai

Az otthoni munkavégzés céljai, feladatai, az előírható írásbeli, szóbeli feladatok rendje, lehetőségei

A szaktanár az otthoni felkészüléshez olyan szóbeli és írásbeli feladatokat adhat, amelyek a tanórán vett ismeretek elsajátítását, elmélyítését, begyakorlását és a képesség fejlesztését szolgálják. A feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a tanuló több tantárgyból is kaphat otthoni feladatot.

A tanórán kívüli munkának a legáltalánosabb formája a házi feladat, amely a tanulók önálló feladatvégzése, egyben a tanítási órák közötti tevékenységen alapuló oktatási módszer.
Speciális pedagógiai tevékenységnek tekinthetjük, hiszen az adott tantárgyak egymást követő órái közötti kapcsolat biztosítása az egyik feladata. Jellegénél fogva tehát olyan tennivaló, amelyet – esetünkben – otthon, iskolaotthonban vagy tanulószobán végeznek a tanulók.
Az új ismeretek közvetítése, elsődleges rögzítése és alkalmazása természetesen az órán történik – de a megszilárdítás, emlékezetbe vésés és gyakorlás otthoni feladat is lehet.
A házi feladat – akár szóbeli tanulás, akár írásbeli, rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás – akkor szolgálja célszerűen az oktatási folyamatban rá váró didaktikai feladatokat, ha az egyéni feladatmegoldásra sajátosan alkalmas tevékenységekkel egészíti ki a tanítási órán végzett munkát.

1. Házi feladat

Legyen:

 • átgondolt, a tananyagba, tanmenetbe illeszkedő
 • sikeresen megoldható
 • mindig, minden esetben elkészíthető
 • az órai munkához kapcsolódó
 • új vagy egyénileg elsajátítandó ismeretektől mentes
 • a tanulók képességeihez igazodó
 • tanulócsoportonként vagy akár egyénenként is differenciált
 • rendszeres
 • rövid idő alatt elkészíthető
 • számon kérhető és számonkért, ellenőrzött
 • pótolható
 • nyomon követhető

Minősítése:
Nem kaphat a tanuló elmarasztaló érdemjegyet a megoldatlan házi feladatért.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve rögzítettük iskolánk állásfoglalását a házi feladatokkal kapcsolatban:

Alsó tagozaton:
A gyermek házi feladatát minden esetben az iskolaotthonban, esetlegesen tanári segítséggel készíti el. Hét végére házi feladat nem adható.

Felső tagozaton:
Tanulóink házi feladatukat tanulószobán vagy otthon készítik el. Ezen szakaszban házi feladat már adható hétvégére.

Gimnáziumban, szakközépiskolában:
7-10. évfolyamon a szülő kérésére és a pedagógus javaslatára tanulószoba szervezhető. Ebben az esetben a házi feladatot diákjaink a tanulószobán készítik el, míg azok, akik ezen szolgáltatást nem veszik igénybe, otthon végzik el feladatukat.
A 11-12, 13. évfolyamot végző diákjaink házi feladatukat otthon készítik el.

 2. Otthoni munkavégzés

Az otthoni munkavégzés alapja és forrásai az alábbiak lehetnek:
tankönyv, órai magyarázat, vázlat, internet, szakirodalom, folyóirat, könyvtár, TV-rádióadás, színház, mozi, hangverseny, kiállítás.

Jellege:

 • szóbeli
  • A tananyag megtanulása, memoriterek, definíciók, kiselőadás, gyűjtőmunka. A szóbeli felkészítés óráról-órára történik, a kiselőadások témakörökhöz, témák bevezetéséhez, feldolgozásához, zárásához kapcsolódnak
 • írásbeli.
  • A reál- és idegen nyelvi tárgyakra jellemző, a humán tárgyaknál heti gyakorisággal alkalmazzuk. Közvetett célja az igényes és esztétikus íráskép rögzítése. Ellenőrzése lehet osztály szintű vagy szúrópróbaszerű.

Minősítése:
Az írásbeli házi dolgozatot minden esetben értékelni kell, mely lehet szóbeli dicséret, osztályzat, szorgalmi jegy, szóbeli értékelés, írásos értékelés, írásos dicséret.

 

Nyílt napok, nyílt órák

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

Szeretettel várjuk Önöket
  iskolánk nyitott tanóráira: 

2017. december 12. (kedd)

látogatható órák

2018. január 10. (szerda)

Nézz meg!

A Comenius Filmműhely videói az iskoláról, rendezvényekről:

Cool ez a suli!

Comenius Term 2016/17

Roaring twenties

Comenius Rocks

Comenius tanári kar :-)

50's Fever

Scary Potter

 

Étkezés

50. hét (2017. december 11-15.)

Teljes menü ára:
5-12. évfolyamon  650.- Ft

Kedvezményes ár:            
(3 gyermekes család, tartós betegség esetén)

5-12. évfolyamon 390.- Ft

Rendelés és befizetés módja: péntekenként 13:00-16:00, vagy hétfőn 14:00-16:00 között a Koppány utcai portán, a heti menza befizetése az előrerendeléssel egyidőben.

A tárgynapi ebéd minden reggel 8:30-ig mondható le a 22/310-340 telefonszámon.

Az épületben az előre megrendelt menzán felül a'la cart étkezési lehetőséget is biztosítunk, díjszabása a kiszolgáló térben megtalálható.

Fel