Comenius

Otthoni munkavégzés szabályai

Az otthoni munkavégzés céljai, feladatai, az előírható írásbeli, szóbeli feladatok rendje, lehetőségei

A szaktanár az otthoni felkészüléshez olyan szóbeli és írásbeli feladatokat adhat, amelyek a tanórán vett ismeretek elsajátítását, elmélyítését, begyakorlását és a képesség fejlesztését szolgálják. A feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a tanuló több tantárgyból is kaphat otthoni feladatot.

A tanórán kívüli munkának a legáltalánosabb formája a házi feladat, amely a tanulók önálló feladatvégzése, egyben a tanítási órák közötti tevékenységen alapuló oktatási módszer.
Speciális pedagógiai tevékenységnek tekinthetjük, hiszen az adott tantárgyak egymást követő órái közötti kapcsolat biztosítása az egyik feladata. Jellegénél fogva tehát olyan tennivaló, amelyet – esetünkben – otthon, iskolaotthonban vagy tanulószobán végeznek a tanulók.
Az új ismeretek közvetítése, elsődleges rögzítése és alkalmazása természetesen az órán történik – de a megszilárdítás, emlékezetbe vésés és gyakorlás otthoni feladat is lehet.
A házi feladat – akár szóbeli tanulás, akár írásbeli, rajzos vagy gyakorlati feladatmegoldás – akkor szolgálja célszerűen az oktatási folyamatban rá váró didaktikai feladatokat, ha az egyéni feladatmegoldásra sajátosan alkalmas tevékenységekkel egészíti ki a tanítási órán végzett munkát.

1. Házi feladat

Legyen:

 • átgondolt, a tananyagba, tanmenetbe illeszkedő
 • sikeresen megoldható
 • mindig, minden esetben elkészíthető
 • az órai munkához kapcsolódó
 • új vagy egyénileg elsajátítandó ismeretektől mentes
 • a tanulók képességeihez igazodó
 • tanulócsoportonként vagy akár egyénenként is differenciált
 • rendszeres
 • rövid idő alatt elkészíthető
 • számon kérhető és számonkért, ellenőrzött
 • pótolható
 • nyomon követhető

Minősítése:
Nem kaphat a tanuló elmarasztaló érdemjegyet a megoldatlan házi feladatért.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve rögzítettük iskolánk állásfoglalását a házi feladatokkal kapcsolatban:

Alsó tagozaton:
A gyermek házi feladatát minden esetben az iskolaotthonban, esetlegesen tanári segítséggel készíti el. Hét végére házi feladat nem adható.

Felső tagozaton:
Tanulóink házi feladatukat tanulószobán vagy otthon készítik el. Ezen szakaszban házi feladat már adható hétvégére.

Gimnáziumban, szakközépiskolában:
7-10. évfolyamon a szülő kérésére és a pedagógus javaslatára tanulószoba szervezhető. Ebben az esetben a házi feladatot diákjaink a tanulószobán készítik el, míg azok, akik ezen szolgáltatást nem veszik igénybe, otthon végzik el feladatukat.
A 11-12, 13. évfolyamot végző diákjaink házi feladatukat otthon készítik el.

 2. Otthoni munkavégzés

Az otthoni munkavégzés alapja és forrásai az alábbiak lehetnek:
tankönyv, órai magyarázat, vázlat, internet, szakirodalom, folyóirat, könyvtár, TV-rádióadás, színház, mozi, hangverseny, kiállítás.

Jellege:

 • szóbeli
  • A tananyag megtanulása, memoriterek, definíciók, kiselőadás, gyűjtőmunka. A szóbeli felkészítés óráról-órára történik, a kiselőadások témakörökhöz, témák bevezetéséhez, feldolgozásához, zárásához kapcsolódnak
 • írásbeli.
  • A reál- és idegen nyelvi tárgyakra jellemző, a humán tárgyaknál heti gyakorisággal alkalmazzuk. Közvetett célja az igényes és esztétikus íráskép rögzítése. Ellenőrzése lehet osztály szintű vagy szúrópróbaszerű.

Minősítése:
Az írásbeli házi dolgozatot minden esetben értékelni kell, mely lehet szóbeli dicséret, osztályzat, szorgalmi jegy, szóbeli értékelés, írásos értékelés, írásos dicséret.

 

Ideiglenes felvételi lista

A 2020/2021-es tanévre felvételt nyert tanulók:

A felvételi döntésről a szülőket és tanulókat írásban is értesítjük.

Szóbeli felvételi

Tisztelt Szülő! Kedves Jelentkező Diák!

A középiskolai felvételi eljárásban intézményünkbe jelentekezett tanulók szóbeli meghallgatását 2020. február 20. (csütörtök), február 27. (csütörtök), március 4. (szerda) és március 6. (péntek) napokon 14.00 órától tartjuk.

A pontos időpontról az értesítést a megadott elérhetőségeken küldjük meg Önöknek.

részletes tájékoztató

Étkezés

11.hét (2020. március 09-13.)

Étkezési térítési díjak 2018. október 01-től:

Teljes menü ára:
5-12. évfolyamon  800.- Ft

Kedvezményes ár:            
(3 gyermekes család, tartós betegség esetén)

5-12. évfolyamon 420.- Ft

Rendelés és befizetés módja: péntekenként 13:00-16:00, vagy hétfőn 14:00-16:00 között a Koppány utcai portán, a heti menza befizetése az előrerendeléssel egyidőben.

A tárgynapi ebéd minden reggel 8:30-ig mondható le a 22/310-340 telefonszámon.

Az épületben az előre megrendelt menzán felül a'la cart étkezési lehetőséget is biztosítunk, díjszabása a kiszolgáló térben megtalálható.

Fel